Arbeid med dekkelegging på rv 15

Rv 15: AS Veidekke er i gang med asfaltlegging.   Foto: Hannah Sofie Flaten

Nyhende

Statens vegvesen arbeider med dekkelegging på rv 15 på strekninga frå Storesunde til Åning. Arbeidet skal føregå i perioden fram til 3. mai. Det vert meldt om manuell dirigering og periodevis stenging i korte periodar.