Lang debatt i kommunestyret

Vedtok kommunedelplanen

Stryn kommunestyre vedtok kommunedelplanen for Langeset-Stryn-Storesunde.

Røysting Forslaget om å ta ut det planlagde industriområde vest for Langeset fall med knappast muleg margin.  Foto: Thomas Thaule

Nyhende

Plan- og næringssjef i Stryn kommune, Geirmund Dvergsdal, orienterte kommunestyret om den omfattande planen som vart fastsett i 2013. Det endelege planprogrammet med Storesunde kom i 2014.