Her kan det bli 80 nye bustadtomter

– Vi trur dette kan bli eit svært populært område å busette seg i, seier plan- og næringssjef i Stryn kommune, Geirmund Dvergsdal.

Tonningskamben Det aktuelle feltet er i dag dekt av skog, men her kan det bli 110 dekar med tomter til 80 nye einebustadar. Tilkomst til Tonningskamben er tenkt frå eksisterande vegar i bustadfeltet i aust (til venstre).  Foto: Roger Oldeide

Nyhende

Feltet det er snakk om er altså Tonningskamben. Det aktuelle feltet, som i dag består av skog, er på 110 dekar.