Flaumen tok brua i Utvik

Store vassmengder deler bygda i Stryn i to.

Store vassmengder deler bygda i Stryn i to.

Nyhende

Brua over fylkesvegen ved sentrum rauk ved 11-tida ifølgje smp.no.

Bygda er delt i to av flaumvatnet og fleire andre stader lengre opp skal fylkesvegen vere øydelagd.

Les meir om flaumen:

Store skader i Utvik - vurderer situasjonen

Hovudvegane mellom Nordfjord og Sunnfjord stengde

Mange evakuerte - delar av Utvik under vatn

I Utvik sentrum ligg  material overalt etter at vatnet øydela på trelastlageret. Også rundballar, tilhengjarar og bilar er tekne av vassmassane samen med ein ballbinge og ein åker med nypoteter.

Fordi vatnet gjer det vanskeleg å ta seg rundt, er det førebels ikkje muleg å kome til med gravemaskinar eller anna utstyr.