Brakval for Sp i Hornindal

Frå valvaka til NRK i Førde: Steinar Ness og Liv Signe Navarsete følgjer intenst med på valresultata etter kvart som dei kjem inn, og kan konstatere at partiet har fått nærmare halvparten av røystene i Hornindal.   Foto: Bengt Flaten

Nyhende

Senterpartiet er den store valvinnaren i Hornindal med 47 prosent av stemmene. Slik ser resultatet ut for Hornindal i det 99 prosent av stemmene er talde opp:

  • Senterpartiet: 47 prosent (+ 12,8)
  • Høgre: 17,4 prosent (- 5,5)
  • Arbeidarpartiet: 16,8 prosent (-2,3)
  • Framstegspartiet: 6,7 prosent (+ 0 3)
  • Venstre: 6,4 prosent (-2,2)
  • Miljøpartiet Dei Grøne: 1,9 prosent (-0,4)
  • SV: 1,6 prosent (+ 0,2)
  • KrF: 1 prosent (-3,0)
  • Raudt: 0,4 prosent (+0,2)
  • Andre: 0,9 prosent

Senterpartiet får ifølgje prognosane ei oppslutning på 29,7 prosent i Sogn og Fjordane når nær halvparten av røystene er talde opp. Dette er 9,1 prosentpoeng opp i forhold til  førre stortingsval.

Du kan finne alle kommuneresultat, landsoversikt, mandatfordeling og kven som er inne på Stortinget her.