Hornindalsvatnet:

Fullt av dårleg samvit

Det er ikkje lenger berre eit rykte at Europas djupaste vatn har fungert som søppelplass.
Nyhende

Det har lenge ryktast at Hornindalsvatnet frå gamalt av skal ha fungert som søppelplass for ymse avfall. I eit forsøk på å få eit bilete på korleis det faktisk ser ut under vatnet, tok Fjordingen med dykkarfirmaet O.E. Hagen ut til den stupbratte Kjøshammeren;