Gang- og sykkelvegar på rv 15

Midlar til busslomme på Ytreeide

I framlegget til statsbudsjett er det prioritert midlar til busslommen på Ytreeide.  Foto: Arkivfoto

Nyhende

Mellom tiltaka som får prioritet innan samferdsle i vårt fylke, er det sett av midlar til busslommar ved Ytreeide på rv 15 i Stryn.

Regjeringa vil setje av midlar til tiltak for gang- og sykkelveg-inspeksjon på rv 15 på strekninga frå Otta til Måløy i kommunane Stryn, Eid og Vågsøy.

Regjeringa føreslår å løyve totalt 35,9 milliardar kroner til vegføremål i 2018.