Kommunereforma:

Mange er likegyldige

Ordførarar, kommunepolitikarar, rådmenn og andre lokale aktørar ønskjer at folkerøystingar skal respekterast så langt det lèt seg gjere. Om lag halvparten av folket er derimot likegyldige til kommunereforma.

Bjarte Folkestad er blant forskarane som har jobba med rapporten som tek for seg folkerøystingane i samband med kommunereforma. Her held han framlegg under eit seminar i samband med rapporten.   Foto: Kjell Åsmund Sunde/ NPK

Nyhende

Det er i ei landsrepresentativ spørjegransking frå Norsk medborgerpanel det kjem fram at mange er likegyldige til reforma.