To bruksforbod etter kontroll

Illustrasjonsbilde.  Foto: Hans Holmøyvik

Nyhende

Tysdag gjennomførte Statens vegvesen ein tungtransportkontroll ved Kjøs bru.

Ein førar fekk skriftleg advarsel for brot på køyre- og kviletidsregelverket, og to førarar fekk bruksforbod. Den eine fekk bruksforbod grunna sikthindring og den andre for køyring med truck montert bak på køyretøyet. Trucken tilfredstilte ikkje kravet til underkøyringshinder på køyretøyet.

Ein førar fekk gebyr for manglande kjetting.

22 køyretøy vart kontrollerte.