Ser du ansiktet?

Nyhende

Ein lesar har sendt oss dette bildet. Vedkomande fekk seg ei overrasking då julemiddagen skulle førebuast julaftan og kålrabien skulle skjærast opp. Ser du ansiktet?