Kjøllesdal ny nestleiar

Havnestyret har førebels valt Per Kjøllesdal som ny nestleiar

Per Kjøllesdal   Foto: Roger Oldeide

Nyhende

Med bakgrunn i at Eid kommune er ute av Nordfjord Havn IKS har Havnerådet førebels valt ny nestleiar i Havnestyret.
Etter forslag frå Kristin Maurstad vart Per Kjøllesdal samrøystes valt under Nordfjord Havn IKS sitt havnerådsmøte 15. desember.

Kari Synnøve Muri, og frå Stryn, blir fast representant i Havnestyret.