Ekornes-tilsette vart heidra

Gullklokke for 25 års tilsetjing i Ekornes: Bak frå venstre: Harald Peder Stennes, Paul Magne Hole, Pål René Heggen, Eva Karin Huneide, Gøran Wågen, Kari Marie Hamre Tunold, Anne Merete Lade, Hans Petter Hole og Jim Eddie Bøchmann. Framme f.v. Oddny Johanne Melseth, Robert Grimstad, Norvid Blindheim, Michael Lonny Butler, Idar Jarle Sætre, Målfinn Aanning, Kåre Vollset og Geir Kalvatn. Gullklokke vart og tildelt Nancy Iren Eggen, Asle Aure Myrnes, Gudbjørn Kvenseth, Asbjørn Fiskerstrand og Kim Ronny Sæter.  Foto: Ekornes

Nyhende

Ekornes-konsernet heidrar sine tilsette med gullklokke når dei passerer 25 år i bedrifta. Rett før jul var tilsette frå fleire avdelingar, også Ekornes Grodås, samla ved hovudfabrikken i Sykkylven for å ta i mot gullklokkene.