To kontrollar ved Kjøs bru

Illustrasjonsbilde.  Foto: Hans Holmøyvik

Nyhende

Statens vegvesen gjennomførte to tungtransportkontrollar ved Kjøs bru torsdag.

I den eine kontrollen fekk to førarar bruksforbod på grunn av sikthindringar i frontruta, og eitt køyretøy fekk bruksforbod på grunn av luftlekkasje i bremsesystemet. Av omsyn til trafikktryggleiken måtte bruksforboda rettast før dei fekk køyre vidare. Ein sjåfør fekk vidare ei åtvaring for mindre brot på bestemmelsane om køyre og kviletid.

I den andre kontrollen fekk tre førarar skrifteleg advarsel for mindre brot på køyre- og kviletida. Einsjåfør vart meld for brot på køyre- og kviletida for å køyre utan at fartskrivarkortet var sett i fartskrivaren. Ein sjåfør fekk bruksforbod og gebyr for å ha dekk med for lite mønster. Sjåføren fekk køyre til verkstad i Stryn for å skifte dekk før han kunne fortsette transportoppdraget. To sjåførar måtte også rydde i frontruta si før dei fekk køyre vidare.

I alt vart 36 køyretøy kontrollerte.