Eitt gebyr og to bruksforbod

Illustrasjonsbilde.  Foto: Bengt Flaten

Nyhende

Torsdag ettermiddag og kveld hadde Statens vegvesen ein tungtransportkontroll ved Kjøs bru.

Ifølgje kontrollrapporten vart det gitt eitt gebyr for manglande bombrikke, eitt bruksforbod for lengde på vogntog og eitt bruksforbod for sikthindring.

I alt vart 20 køyretøy kontrollerte.