Storkontroll i Stryn

Illustrasjonsbilde. 

Nyhende

Fredag vart 416 køyretøy vinka inn til kontroll i Stryn.

To køyretøy vart avskilta grunna manglande periodisk kontroll og uteståande avgifter, tre fekk gebyr for ikkje å ha brukt bilbelte, og ein fekk gebyr for manglande dokument (vognkort/førarkort). Det var også tekniske manglar på tre køyretøy, opplyser Statens vegvesen som gjennomførte kontrollen.