Blir ikkje to politifolk per 1.000

Illustrasjonsbilde.  Foto: Bengt Flaten

Nyhende

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) seier at det ikkje er noko mål for regjeringa å ha to politifolk per 1.000 innbyggjar i alle politidistrikt.

Målet om å bemanne opp politietaten slik at det er 500 innbyggjarar for kvar politi innan 2020 kjem til å bli nådd på landsbasis. Men mellom distrikta både er og vil det bli store forskjellar, skriv VG.

Listhaug seier til avisa at målet til regjeringa om to politifolk for kvar 1.000 innbyggjar er overordna og at det gjeld på landsbasis.

– Det er forskjellige behov rundt om i landet, seier Listhaug og legg til at bemanninga uansett aukar over heile landet. Heile Norge sett under eitt er det no 1,91 politifolk for kvar 1.000 innbyggjar. Justert for særorgana Kripos, Økokrim og PST er talet 1,71.

(NPK)