Anmeldt for dårleg sikring av last

Føraren av denne bilen vart meldt på grunn av dårleg sikring av last.  Foto: Statens vegvesen

Nyhende

Ein lastebilførar vart meldt for ikkje å ha sikra lasta skikkeleg, då vegvesenet gjennomførte kontroll ved Kjøs bru nyleg. I same kontroll vart to sjåførar melde for ikkje å ha yrkessjåførkompetansekurs. Ingen av dei fekk køyre vidare, med den konsekvens at bileigar måtte skaffe nye sjåførar.

Ein førar vart meld for brot på køyre og kviletid.