– Har ikkje selt ein einaste grill

Ei kort spørjerunde viser at salet av eingongsgrillar har gått kraftig ned denne tørkeperioden.

Lite sal: Butikkane kan melde at salet av eingongsgrillar har vore roleg dei siste vekene med det svært tørre vêret.  Foto: Håvard Tonning

Nyhende

På grunn av svært tørt vêr dei siste vekene, har det vorte forbod mot open flamme utandørs. Dette forbodet gjeld også eingongsgrillar.