– Ikkje meir ulukkesutsett enn andre strekningar

Det ser ikkje ut til at det blir utbetring av strekninga ved Staveneset, der den alvorlege ulukka skjedde sist helg, i overskueleg framtid.

Ulukkesstaden: Fv 60 på Loen-sida av Stavenestunnelen, der det var ein kollisjon mellom ein minibuss og ein turistbuss sist helg.  Foto: Gunnhild Sindre

Nyhende

Det har skjedd fleire ulukker av større og mindre omfang ved tunnelane på Staveneset og Tyvaneset.