Køyretøy begjert avskilta, førar ordna opp

Nyhende

Statens vegvesen hadde tungbilkontroll i Loen torsdag.

Ifølgje kontrollrapporten vart ein førar meld for brot på køyre- og kviletids regelverket, to fekk mangellappar grunna tekniske manglar, og eitt køyretøy vart begjert avskilta. Føraren retta forholdet på staden.