Tvinnereim leiar av TV-aksjonen

Torstein Tvinnereim (V)  Foto: Roger Oldeide

Nyhende

Årets TV-aksjon blir arrangert 21. oktober til inntekt for Kirkens Bymisjon. Under formannskapet onsdag føreslo ordførar Sven Flo at varaordførar Torstein Tvinnereim som leiar i den kommunale TV-aksjonskomiteen. Formannskapet stillte seg samrøystes bak val av leiar og vedtok også at det blir løyvd kr 7.000,- til TV-aksjonen frå formannskapet sin post i budsjettet.