Vil oppmode vegvesenet om ønskelege E39-løysingar

– Eg blir gjerne med på ei oppmoding, men det er neppe noko verdt. Vegvesenet må ha pålegg om utgreiing av traseen i Vikane, seier Per Kjøllesdal (Sp).

Kritisk: Per Kjøllesdal (Sp) vil ha ein høgare E39-trase over dyrkamark i Vikane.  Foto: Roger Oldeide

Nyhende

I formannskapet onsdag vart kryssløysing for E39 på Svarstad og traseval i Vikane diskutert. Per Kjøllesdal (Sp) har ved fleire høve gitt uttrykk for at han ønskjer utgreiing av ein høgare trase i Vikane for å sikre dyrka mark.