Dagens leiarartikkel

Tømming av septik kvart år

Atle Garnes har klaga til Stryn kommune tre gonger. - Dei viser liten vilje til å setje seg inn i saka. I staden blir vi overkøyrd med lovar og paragrafar, uttalte han til Fjordingen fredag.  Foto: Roger Oldeide

Kommunen bør gå i dialog med hytte- eigarane med mål å finne fram til ordningar alle kan vere tente med

Nyhende

Det er stor forskjell på eit ordinært vassklosett og eit vakuumklosett. Skilnaden i vassmengde som vert spylt ned, og som dermed fyller septiktanken, er i snitt seks liter for eit vassklosett og ein halv liter for eit vakuumklosett.