Heidra tilsette i Hornindal kommune

Heidra: Frå v. Britt Helga Lødemel Tomasgård, Liv Oddrun Ytrebø, Anne Lovise Kirkhorn, Ottar Lødemel, ordførar Stig Olav Lødemel, Pål Heggen, Randi Langlo, Kari Vartdal, Solfrid Otterdal Lien, Anna Løvlid, Berit Vellene, Gunnvor Navelsaker og Anne Birthe Straumsheim Hofseth.   Foto: Hornindal kommune

Nyhende

Tysdag vart det halde markering på kommunehuset Smia i Hornindal der tilsette vart heidra på ulikt vis. Tilsette som har slutta eller har avtalt å slutte og som har meir enn 25 års tenestetid i kommunen fekk overrekt KS sitt heidersmerke og diplom. Tilsette som har 25 års jubileum som tilsett i kommunen fekk overrekt jubileumsgåve.