Uvanleg funn i Olden:

Fann sjeldan revebjølle

Oddvar Auflem frå Olden fann ei einsleg kvit revebjølle på garden, og meiner dette må vere utanom det vanlege.

Albino-plante: Her i skråninga oppdaga Oddvar Auflem ei einsleg revebjølle med kvite blomar. No lurar han på kva som gjer at blomane er kvite.  Foto: Anne-Mari Aalberg

Nyhende

– Eg har aldri sett revebjølle med kvite blomar, seier Oddvar Auflem og peikar på den einslege kvite representanten av fylkesblomen for Sogn og Fjordane.