Godtgjersle til folkevalde i Stryn

Stryn: Godtgjersle til folkevalde i Stryn vert fastsett som del av godtgjeringa til ordføraren.   Foto: Ove Sveen (arkiv/illustrasjon)

Nyhende

Satsar for godtgjersle til folkevalde i Stryn vert fastsett som del av godtgjeringa til ordføraren som får 86,5 % av godtgjeringa til stortingsrepresentantar.