Bønder vil ha regelendringar i ekstremtørken

Norge er inne i sin verste i sommartørke på 71 år. Småbrukarlaget ber regjeringa lempe på regelverket for bønder ramma av avlingssvikt.

Den lange tørkeperioden skaper problem for bøndene. Illustrasjonsfoto  Foto: Kallestad, Gorm/NPK

Nyhende

– Vi meiner at regjeringa må innsjå alvoret. Kornproduksjon og fôrproduksjon er dramatisk ramma, og mange bønder har berre hausta om lag ein tredel av normal førsteslått, seier Olaf Godli, generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, til NTB.