Indre Nordfjord Turlag sine turar:

- Ei naturoppleving det knapt finst makan til

Indre Nordfjord Turlag (INT) har rundt 460 medlemmar og losar folk til fjells (og i låglandet) på ei rekkje turar av ulik vanskegrad. Barnas Turlag har eigne turar for dei minste med turmaskoten Turbo, og i år er det også lagt opp til ein serie turar ein kan gå på eiga hand og samle poeng til premiar.

Lodalskåpa: Olav Auflem, leiar i INT, på Lodalskåpa, som står på programmet laurdag 7.juli.  Foto: INT

Nyhende

– Vi har erfarne fjell- og breførarar som tek deltakarane trygt fram i den storslåtte og mektige fjellnaturen i området, fortel Olav Auflem, som er leiar for Indre Nordfjord Turlag.