Reparasjon av kyrkjetaket vart dyrare

Nytt tak: Loen Kyrkje har fått nyrestaurert tak.   Foto: Roy Aron Myklebust

Nyhende

Skifertaket på Loen kyrkje hadde fleire lekkasjar som førte til vesentlege skadar på sperrekonstruksjonen, og det vart difor utført reparasjonar i vår.

I økonomiplanen 2018–2021 for Stryn kommune er det løyvd 1.000.000 kroner til takreparasjon. Beløpet er budsjettert for året 2018.