Tomtetvist i Hornindal:

Retten har stoppa eigedomskjøp

Stoppa: Sogn og Fjordane tingrett ved tingrettsdommar Ida Kristin Bøen stoppa eigedomsovertaking i Hornindal med midlertidig forføyning. Grunnlaget for saka er at seljar i etterkant ikkje er nøgd med inngått avtale og at kjøpar ikkje ynskjer å annulere kjøpsavtalen.  Foto: Anne-Mari Aalberg

Nyhende

Sogn og Fjordane tingrett beslutta 22. juni midlertidig forføyning og stoppa overtaking av eigedom 181/6 i Hornindal kommune.Sogn og Fjordane tingrett skriv i si vurdering at på grunnlag av dei opplysningane som er gjeve i begjæringa, anser retten det tilstrekkeleg sannsynleggjort at kjøpsavtalen er urimeleg, og at den såleis kan setjast til side etter avtalelova § 36.

Den rettslege forføyninga fell vekk om det ikkje er teke ut søksmål innan 1. oktober 2018.