Triveleg på Sjøkanten kafe i Randabygda

Nyhende

Kvalitet er stikkordet for kafeen til Fjellrosa 4H i Randabygda. Det gjeld både ostekake, svele med pudding til kaffien, og også varme sokkar i husflidsutsalet.

Det kjem ein jamn straum av gjester frå inn- og utland. Jonas Rand Hopland som står ved salsdisken, fortel at dei tener pengar. Mange av dei som går til Tvinnefossen avsluttar med ein tur innom Sjøkanten. Eit namn dei har med frå starten nede på fruktlageret. Det er 15. året med kafedrift og husflidsutsal, og eit tjuetals medlemer arbeider på skift.