Dagens leiarartikkel

Allemannsplikten

Lodalen er eit populært reisemål for turistar. Dessverre og for dei som ikkje tek det så tungt om dei forsøplar naturen.  Foto: Bengt Flaten

Nokre bryr seg mest om kva rettar ein har, men mindre om kva plikter som følgjer med

Nyhende

Allemannsretten står sterkt i Norge. Ferdast du i utmark, kan du i prinsippet gjere det du ønskjer, frå å raste og overnatte til å bade, plukke bær, sopp og blomster, ri, sykle, gå på ski eller gå fottur.