15 dagar fengsel for 4 meter

Det vart kostbare 4 meter i bil for ein ung bilførar

Sogn og Fjordane Tingrett 

Nyhende

Sogn og Fjordane Tingrett har dømd ein ung mann frå Stryn til 15 dagar betinga fengsel samt ei bot på 67.000 kroner for å ha køyrd bil tre-fire meter i rusa tilstand. Han mistar og sertifikatet sitt i 12 månader.