Dagens leiarartikkel

Turistskatt

Utfordringa er korleis ein skal få til dømes bubilturistar til å betale turistskatt.  Foto: privat

Utfordringa er berre korleis skattlegginga skal skje i praksis og kva skatten skal vere med å finansiere

Nyhende

Innføring av turistskatt vert av stadig fleire peika på som eitt av fleire tiltak mot dei mange problema villcamping fører med seg. Ideen om turistskatt er i utgangspunktet god. Utfordringa er berre korleis skattlegginga skal skje i praksis og kva skatten skal vere med å finansiere.