– Sjeldan stikk er farlege

Kommunelege ved Hornindal legekontor, Silja Osdal Saure, seier stikk frå veps og bier sjeldan gir alvorlege reaksjonar.

ring 113: Kommunelege Silja Osdal Saure rår å ringje 113 om ein sjølv eller andre får pustevanskar etter vepsestikk.  Foto: Anne-Mari Aalberg

Nyhende

Likevel kan resultatet vere livstruande for dei med allergi mot insektgift.

– Om ein veit for eigen del at vepsestikk gjev alvorleg allergisk reaksjon, bør ein informere alle kring seg om det. Det er viktig å ha med medisinar ein har fått, eller Epi-penn slik at ein får adrenalin muskulært, seier kommunelege Silja Osdal Saure. Ho framhever og at dersom brodden sit i stikket, må ein snarast fjerne denne.