Gjer klart for nybygget ved Hornindal skule

Tidkrevjande riveprosess

Sist veke starta det møysommelege arbeidet med å rive den første av dei to «rundingane» ved Hornindal skule.

Demontering: Audun Gausemel har ansvar for riving og bygging av ny skule i Hornindal. Her inne i den eine «rundingen» som skal vekk i løpet av næraste vekene. Det andre rundbygget skal framleis brukast og blir først rive neste sommar. alle foto: Anne-Mari Aalberg  Foto: Anne Mari Aalberg

Nyhende

– Nei, det er ikkje som i Donald Duck der ein berre køyrer ei stor kule inn i bygget, ler Bjørn Osdal. Han er dagleg leiar i Pefa Miljø AS i Vikebukt utanfor Vestnes som har fått oppdraget med rivinga av skulen. Osdal fortel at det er ein omstendeleg prosess der mange strenge retningslinjer må takast omsyn til.