Lesarinnlegg

Villcamping i Lodalen

Lodalen er blitt ein turistmagnet. Lokalbefolkninga ønskjer folk velkomne, men seier det er på tide å gjere grep og ta styringa over situasjonen.  Foto: Bengt Flaten

Nyhende

- ope brev til Stryn kommune

Dei siste åra har åtte barnefamiliar busett seg i Lodalen. Det har vore ei fantastisk utvikling i folkevekst og framtidstru. Vi er glade i dalen vår, og stolte over å vise den fram. Utviklinga rundt villcampinga dei to siste somrane, gjer oss urolege og oppgitte. Vi vil meine noko, og vi vil bli høyrt, når det gjeld dalen si framtid.