Færre born bekymrar

Talet på born i Hornindal gir grunn til bekymring.

Gode resultat: Rektor Gro Mikalsen Hundeide skulle gjerne hatt fleire ungar ved skulen men er nøgd med resultata til elevane.  Foto: Roy Aron Myklebust

Nyhende

I vår gjekk det 35 ungar i Hornindal barnehage, ved oppstart i haust var talet 27. Dei låge fødselstala er til bekymring, og skapar også uvisse for arbeidsplassane ved barnehagen kunne styrar Anita K. Olsen fortelje.