Nye produsentnummer ved grensejustering

Kommunane treng ikkje gjere noko i forhold til produsentnummer i samband med kommunesamanslåing og grensejustering. Det opplyser Produsentregisteret og Landbruksdirektoratet til Hornindal kommune.  Foto: Illustrasjonsfoto Bengt Flaten

Nyhende

Samanslåing av kommunar og fylke har mange konsekvensar, og endring av produsentnummer innanfor landbruket.

Anita Brenna Muldsvor i Hornindal kommune har sjekka både med Produsentregisteret og Landbruksdirektoratet, og fått greit svar om at kommunane ikkje treng gjere noko i forhold til produsentnumre. Produsentregisteret opplyser at det er automatikk i endring av produsentnummer i landbruket ved fylkes- og kommunesamanslåingar, og Landbruksdirektoratet svarer at dei vil sørge for nødvendige oppdateringar av produsentnummer ved grensejustering.