Per Bolstad Plass:

Skal vere ferdig 9. mai

Det var konsensus om å invitere til spleiselag mellom Stryn kommune og næringslivsaktørar om Per Bolstad-plass

Per Bolstad-plass: Fire lysmaster med fire lysarmatur i kvar mast skal lyse opp nytt granitt-dekke på Per Bolstad-plass som skal stå ferdig i mai neste år. Plassen skal opnast opp, hevast og diverse murar vil bli fjerna.   Foto: Skisse: ÅF Lightning

Nyhende

Saman med prosjektingeniør Hanne Vangen hadde kommunalsjef Geirmund Dvergsdal invitert næringslivsaktørar frå sentrum til møte om Per Bolstad der lyssetting, utsmykking og økonomi var tema.