Tilsynssak mot lege i Stryn

Nyhende

Det er oppretta tilsynssak mot ein lege i Stryn. Kommunalsjef Heidi Vederhus meiner saka er rutinemessig oppretta hos fylkeslegen etter dokumentasjonsinnhenting i eit særskilt pasienttilhøve tidlegare i år.

– Slik saka ligg føre i dag har lege følgt rutinane. Vi ventar på rapport frå fylkeslegen, seier Vederhus.