Vil ha gjesteelev-avtale

Ordførar Stig Olav Lødemel ønskjer at elevar frå Hornindal framleis skal kunne velje vidaregåande utdanning i Nordfjord.

Ønskjer avtale: Stig Olav Lødemel ber fylkesmannen vurdere gjesteelev-avtale.  Foto: Anne-Mari Aalberg

Nyhende

No har hornindalordføraren sendt brev til Fylkesmannen i Møre og Romsdal og ber dei vurdere gjesteelev-avtale med Sogn og Fjordane. Dette for å sikre elevane plass ved skulane i Nordfjord sjølv om linjene skulle vere fulle. Ut frå dagens ordning vil elevar frå Hornindal etter 2019 måtte finne seg i å stå sist i køen ved skular i Sogn og Fjordane, sidan dei etter samanslåing med Volda tilhøyrer ein annan region.