Ingen einvegskøyring

Populær plass: Badeplassen i Avleivikja ligg like nedanfor Tyvanestunnelen.  Foto: Harald Vartdal (arkiv)

Nyhende

Statens vegvesen har gitt avslag på Stryn kommune sin søknad om einvegskøyring på gang- og sykkelvegen ved Tyvanestunnelen.