Nær 100% av eigedomane blir råka

Geilevegen: Stryn kommune skal utarbeide detaljreguleringsplan for utbetring/utviding av Geilevegen.  Foto: Thomas Thaule

Nyhende

Stryn kommune innfører mellombels forbod mot oppretting og endring av eigedomar i Geilevegen i Stryn sentrum.