– Må hindre at folk dreg ned buksa og går på do ute

Hornindal kommune ser eit stort behov for å få på plass eit offentleg toalett i Grobygget.

Vekk frå buskene: Stig Olav Lødemel, ordførar i Hornindal, ser eit stort behov for eit offentleg dotilbod i Grobygget.  Foto: Anne-Mari Aalberg

Nyhende

I samband med at det no blir jobba fram ein leigeavtale med Foreininga Grobygget, ser ein også på muleg etablering av offentleg toalett i bygget.