Dagens leiarartikkel

Førebygging mot sjølvmord

Meir openheit om eit vanskeleg tema som sjølvmord kan vere til avgjerande hjelp for mange

Nyhende

614 menneske valde å ta sitt eige liv i 2016. I følgje LEVE, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, det høgste registrerte sjølvmordstalet i landet på mange år.