Nordfjord vil oppleve store rekrutteringsutfordringar

– Vi blir for få framover

Frode Henden frå NAV teiknar eit urovekkjande bilde av rekrutteringssituasjonen i Nordfjord og fylket elles.
Nyhende

«Innvandringa har berga fylket», stod det på det første power-point arket til Henden, då han heldt innlegg på det felles formannskapsmøtet for nordfjordkommunane måndag

Men i åra framover vil kombinasjonen færre flyktningar og færre arbeidsinnvandrarar, det siste grunna betre vilkår i til dømes land som Polen og Litauen, føre til store utfordringar. I følgje Henden går vi ei krevjande tid i møte. Vi er rett og slett for få folk i høve rekrutteringsbehovet til bedriftene.