Nordfjord vil oppleve store rekrutteringsutfordringar

– Vi blir for få framover

Frode Henden frå NAV teiknar eit urovekkjande bilde av rekrutteringssituasjonen i Nordfjord og fylket elles.
Nyhende

«Innvandringa har berga fylket», stod det på det første power-point arket til Henden, då han heldt innlegg på det felles formannskapsmøtet for nordfjordkommunane måndag