Elevavtale for Hornindal-elevar:

Blir truleg sak i fylkestinget før jul

Om elevar frå Hornindal og Vanylven kan halde fram ved vidaregåande skular i Nordfjord etter 2020 blir sak i fylkestinget i desember.

Assisterande fylkesdirektør opplæring: Tor Einar Holvik Skinlo. 

Nyhende

Det var Sigurd Reksnes (Eid Sp) som lufta spørsmålet på det felles formannskapsmøtet for Nordfjord, om kva konsekvensane blir for vgs-elevar frå Hornindal når nye Volda er ein realitet.

Assisterande fylkesdirektør for opplæring, Tor Einar Holvik Skinlo, orienterte at det er teke eit politisk initiativ frå Møre og Romsdal fylkeskommune, om ein kan få til liknande avtale som ein har med Hordaland i dag, der elevar sør i fylket får gå ved skule i Hordaland. Dette vil truleg bli sak i fylkestinget i desember.