Framtidige rekrutteringsutfordingar i næringslivet

– Vi må vite kva hol som skal fyllast

Tor Einar Holvik Skinlo, assisterande fylkesdirektør for opplæring, vil ha endå betre samarbeid med kommunane for å møte behova til næringslivet.

- Må påverke: Tor Einar Holvik Skinlo, assisterande fylkesdirektør for opplæring, tok til orde for at ein i endå større grad stimulerer ungdom til å velje retningar der det er lokalt behov for arbeidskraft.  Foto: Roy Aron Myklebust

Nyhende

Dette stod sentralt i innlegget han heldt for nordfjordpolitikarane som var samla til felles formannskapsmøte på Hoven.