Første totalentreprise for strynverksemda Kveen AS:

Har mange jarn i elden

Lom: Kveen AS sitt pionerarbeid med gang- og sykkelveg i Lom som det første mindre anlegget med totalentreprise i Oppland vart opna onsdag. Her med Lars Helge Kveen (t.v.), Dag Rusten som er kontrollingeniør i Statens vegvesen og byggjeleiar Henning Garmo frå Statens vegvesen.   Foto: Jon Gudbrand Kveen Øvre-Flo

Nyhende

Entreprenørverksemda Kveen AS i Stryn har hatt sin første totalentreprise på ein 900 meter lang gang- og sykkelveg i Lom.